၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအပေါ် SNLD ပါတီအတွင်းရေးမှူး ၁ စိုင်းကျော်ညွန့် ၏ သုံးသပ်ချက်စာတမ်း

0

၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအပေါ် SNLD ပါတီအတွင်းရေးမှူး ၁ စိုင်းကျော်ညွန့် ၏ သုံးသပ်ချက်စာတမ်း

Leave a Comments