ပၢင်သွၼ်လၢႆးႁေႉၵင်ႈတူဝ်လႄႈ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း တီႈႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

0

Leave a Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here