ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ ၸဝ်ႈၸိင်ႇၺုၼ်ႉ

0

Leave a Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here