အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်

0

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE