ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတလွႆလူင် ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးထိ တီးတၢင်းၵႂႃႇ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

0
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here