ၼႂ်းဝၼ်းၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ ၼွၼ်းၽႄး ၶွပ်ႈတဵမ် 55 ပီ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း တီႈႁေႃယွင်ႁူၺ်ႈ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ

0

Leave a Comments

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here