ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

0

Leave a Comments

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here