Thursday, June 20, 2024

၂၀၂၃-၂၀၂၄ပညာသင်နှစ်

စာသင်ခန်းတွင် နိုင်ငံရေးအကြောင်း မသင်ကြားရန်အတွက် စစ်ကောင်စီမှာကြား

ယခု ၂၀၂၃ -၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းဆရာ ၊ ဆရာမ များကို နိုင်ငံရေး အကြောင်း မသင်ကြားရန်အတွက် စစ်ကောင်စီက မှာကြားထားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ စစ်တပ် အာဏာသိမ်း ၂ နှစ် နောက်ပိုင်း စာသင်ကျောင်းတွင် နိုင်ငံရေး မသင်ကြားရန် နှင့် ကျောင်းသားများကို နိုင်ငံရေး...

Latest news