Sunday, July 14, 2024

စစ်ခုံရုံး

စစ်ခုံရုံးဖြင့် စစ်ဆေးစီရင်မည့် ပြစ်မှု ၂၃မျိုးတွင် သတင်းမီဒီယာ ပါဝင်

စစ်ခုံရုံးဖြင့် စစ်ဆေးစီရင်မည့် ပြစ်မှု ၂၃ မျိုး တွင် သတင်းမီဒီယာ လည်း ပါဝင်ကြောင်း စစ်ကောင်စီက ယနေ့ (မတ် ၁၅) ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ ထို ၂၃ မျိုးတွင် နိုင်ငံတော် သစ္စာ ဖောက်ဖျက်ပုန်ကန်မှု (ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂၂) ၊ အစိုးရကို...

Latest news