မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈယေးငိုၼ်းယူဝ်းမ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇ 22 ၵေႃႉ

0

eastern_breeze
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here