ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2018/02/20၊ BNI/SHAN TV Program

0

eastern_breeze
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here