ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ဢွၼ်ပႆလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပၵ်းတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈမူၺ်ႇတေႃႇႁူဝ်လိုင်း

0
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here