ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိုဝ်ႈၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၾႃႉ တီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း

0

Leave a Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here