ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶၢမ်းၶဝ်ႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းတီႈတူၼ်ႈတီး

0
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here