ပီႈၼွင်ႉမူႇၸေႊ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈပၢင်ႇၵျွင်းၵွင်းမူးၶမ်း

0
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here