ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ႁဵတ်းတၢင်းလီ ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

0
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here