တွင်ႇထၢမ်ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း CSSU လႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ တွၼ်ႈ 2

0
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here